Dimilin 4% granulaat

129,49 incl. BTW

Madendood voor de veehouderij! Te gebruiken als middel ter bestrijding van vliegenlarven en rattenstaartlarven in verblijfplaatsen van varkens, pluimvee, mestkalveren en rundvee.

SKU: MADE0750 Categorie:

Beschrijving

Madendood voor de veehouderij!
Te gebruiken als middel ter bestrijding van vliegenlarven en rattenstaartlarven in verblijfplaatsen van varkens, pluimvee, mestkalveren en rundvee.

Uitsluitend toepassen in afgesloten stallen op plekken niet toegankelijk voor vogels en (huis)dieren. Diflubenzuron is een nieuw type insecticide, dat inwerkt op het vervellingsmechanisme. Hierdoor worden alleen larvale stadia van vliegen bestreden. Bestrijding van vliegenlarven vindt plaats door de broedplaatsen met het granulaat te behandelen. Dit zijn voornamelijk die plaatsen, waar vochtige mest en voerresten zich verzamelen. Omdat DIMILIN Granulaat 4% alleen de larven doodt, kan het ongeveer 2 á 3 weken duren, voordat het aantal aanwezige vliegen belangrijk vermindert. Daarom wordt de beste bestrijding verkregen als het granulaat elke 5 á 6 weken voorbehoedend wordt toegepast. Als dit voorbehoedend systeem niet wordt gevolgd, dient men in ieder geval een herbehandeling uit te voeren als de vliegenbezetting begint toe te nemen. Let op dat de mest een bepaalde vochtigheid bevat,mocht dit niet zo zijn dan adviseren wij Dimilin 25% madendood concentraat te gebruiken (spuit en gietmethode)

Elke zomer is het namelijk weer raak!
Vliegen, vliegen en nog eens vliegen in de stal, in de keuken, op het terras, in het tanklokaal en ga zo maar door! Wanneer u vliegen gaat bestrijden op het moment dat u de vliegen ziet wordt het dweilen met de kraan open.

Door juist de maden te bestrijden voorkomt u een vliegenplaag.
De vliegen die u ziet zijn slechts 15% van de totale populatie, de rest (85%) zijn maden. Vliegen bestrijden zal u naar verhouding vele malen meer kosten dan dat u op tijd met maden bestrijding begint.

Dosering
12,5 gram granulaat per m2 te behandelen oppervlak.
In runder loop- en ligboxenstallen 25 gram per m2 te behandelen oppervlak.

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van vliegenlarven in verblijfplaatsen van rundvee, varkens en pluimvee, mits het wordt toegepast door:

– personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of

verlengd door een door de Minister van VROM geregistreerde instelling of geregistreerd bedrijf en dat niet

ouder is dan vijf jaren, of

– personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs van gelijkstelling dan wel

een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren

– agrarische ondernemers die het middel op eigen bedrijf gebruiken.

Werkzame stof
Diflubenzuron 4%.

Bijkomende informatie

Gewicht 4280 g
Afmetingen 300 × 200 × 150 mm